Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Rady koordynacyjnej IndustriALL Polska

Podczas spotkania zgodnie z postanowieniami Konferencji w Pradze ustalono, że Polska będzie organizatorem konferencji regionalnej IndustriALL Europe dla Europy Środkowej. Konferencja ta odbędzie się w kwietniu 2014r. w Gdańsku . Jednym z tematów będzie ocena negatywnego wpływu na koszty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce wprowadzenia w krajach Unii Europejskiej tzw. Pakietu Klimatycznego . W konsekwencji może on wpłynąć na likwidację części miejsc pracy w naszych przedsiębiorstwach. Pracę nad tą tematyką zostały już rozpoczęte. Zbigniew Kaniewski został poproszony o przygotowanie materiałów obrazujących stanowiska środowisk naukowych w odniesieniu do zmian klimatycznych zachodzących w układzie globalnym.
         Rada postanowiła też włączyć do tematyki wspomnianej konferencji stan i perspektywy dialogu społecznego w Polsce i krajach europejskich.
         Rada Koordynacyjna postanowiła też, wystąpić do Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu o podjęcie w styczniu 2014r. rozmów ze  wszystkimi federacjami i związkami zawodowymi należącymi do IndustriALL w Polsce na temat realizacji postulatów związkowych dotyczących szeroko rozumianej polityki przemysłowej, które zostały zgłoszone podczas wrześniowych manifestacji organizowanych przez nasze Centrale Związkowe.