Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności właściwy nagłówek

treść sekcja aktualności

Aktualności

treść sekcja aktualności
aktualnosci/tekstil213.jpg

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

                                           Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

 Zespół do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego wielokrotnie zajmował się na swoich posiedzeniach społecznymi klauzulami zamówień publicznych , które w większości przypadków w ogóle nie były uwzględniane przez gestorów zamówień publicznych. W konsekwencji odbijało się to przez lata na poziomie wynagrodzeń pracowników i ich świadczeniach socjalnych . W tej sytuacji Zespół na swoim posiedzeniu w dniu 30 września 2016 r. uwzględniając znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych/DzU z dn 13.07.2016 r. poz. 1020/ przyjął stanowisko, w którym w sposób szczególny zwraca uwagę na przestrzeganie prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych. Stanowisko to w październiku br. zostało przyjęte przez Radę Dialogu Społecznego. Ze względu na wagę tego stanowiska , a zwłaszcza jego istotne znaczenie dla pracowników firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych zamieszczamy je poniżej:
                                                                 

Więcej
artykuly/art226/img_10114.jpg

1 Maja

Święto Pracy

Więcej
artykuly/art227/zdjc499cie-sobota-3_1.jpg

Petycja

Federacja nasza  wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Polska, Dziewuchy Dziewuchom,Klubem Krytyki Politycznej w Łodzi i Szacunek dla Łodzi  uczestniczy w inicjatywie budowy pomnika Łódzkich Włókniarek .
W dniu 3.06.2017r. odbyło się spotkanie  przedstawicieli  organizacji inicjujących budowę pomnika Łódzkich Włókniarek w Łodzi .  Poniżej  zamieszczamy petycję do Pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.


Więcej
artykuly/art246/1-maja-plakat-na-stronc499-internetowc485.png

Obchody Święta 1 Maja

W dniu 1 maja 2018 r. OPZZ organizuje w Warszawie obchody Święta Pracy.

W programie obchodów przewidziany jest wiec pod siedzibą OPZZ w trakcie, którego przypomniane zostaną główne postulaty i oczekiwania OPZZ w zakresie pracy, przemarsz ul. Świętokrzyską i Krakowskie Przedmieście pod estradę, na której odbywać się będą występy artystyczne. Gwiazdą będą zespoły "Czarno Czarni" oraz "Landberry". Początek obchodów ŚWIĘTA 1 Maja o godz. 10,00 pod siedzibą OPZZ.

Do udziału w obchodach Święta Pracy zapraszamy wszystkich związkowców i członków ich rodzin. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji w swoim środowisku oraz zorganizowanie grup uczestników.Więcej
artykuly/art239/busko-dyr.jpg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 25.01.2018r.Posiedzenie Krajowej Rady Federacji w Busku Zdroju

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Szkolenie pn. Kompetentne kadry związkowe woj. Łódzkiego

W dniu 28.02.2018r. w siedzibie Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego odbyło się szkolenie pn ”Kompetentne kadry związkowe województwa Łódzkiego”

Więcej