Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności właściwy nagłówek

treść sekcja aktualności

Aktualności

treść sekcja aktualności
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle LekkimW Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle Lekkim. Dla porządku przypominamy, że prace tego Zespołu wynikają z wcześniejszych postanowień Zespołu  Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Z ramienia Federacji w posiedzeniu Zespołu brał udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

Więcej
artykuly/art86/konmediator1.jpg

Konferencja Mediatorów z listy ministra pracyW dniu 11 grudnia 2013, odbyła się konferencja mediatorów z listy ministra pracy. W konferencji, jak dotychczas wziął udział  
Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji  i mediator z listy MPIPS ( jeden z 10 mediatorów w kraju powołanych w 2004 r. na wniosek wszystkich reprezentatywnych central związków zawodowych  oraz organizacji pracodawców).
Konferencji przewodniczył  sekretarz stanu w ministerstwie pracy dr hab Jacek Męcina

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Konferencja Stowarzyszenia Włókienników Polskich


CZY WARTO INWESTOWAĆ W HODOWLĘ ALPAK W POLSCE?
W gminie Krzynowłoga Mała w powiecie Przasnyskim odbyła się konferencja organizowana miedzy innymi przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich i Związek Hodowców Alpak w Polsce .

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Rady koordynacyjnej IndustriALL Polska


W Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej IndustriALL Polska.
W imieniu naszej Federacji wziął udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Dialog dwustronny

W ostatnim czasie Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski i Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylno- Odzieżowego odbyli cykl dwustronnych spotkań
Rozmowy dotyczyły :
a/ Omówienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w przedsiębiorstwach przemysłu tekstylno-odzieżowego,
b/ Stanu prac finalnych nad dokumentem dotyczącym dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych .
c/ Potrzeby skoordynowania niezbędnych działań mających na celu wykorzystanie w pierwszej kolejności krajowego potencjału produkcyjnego przy realizacji zamówień publicznych kierowanych pod adresem naszego sektora.
d/ Dokonania analizy krajowych rozwiązań prawnych pod kątem potrzeby wdrożenia rozwiązań unijnych określających niezbędne standardy wyrobów tekstylnych obowiązujących na rynku wspólnotowym.
W związku z tym, że część omawianej problematyki ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przemysłu lekkiego w naszym kraju uzgodniono, że powinny one być tematem pracy Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu Lekkiego.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w firmie Modar w Staszowie.W dniu 21 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes odbyli spotkanie ze związkowcami
w firmie Modar w Staszowie.
Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej  Zdzisława Orszulak poinformowała o bieżących działaniach związku zwracając szczególną uwagę m.in. na problemy dotyczące systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kontekście corocznego wzrostu minimalnych wynagrodzeń. Problem ten został podniesiony również podczas spotkania z Panią Prezes firmy Modar. Kwestie poruszone podczas spotkania będą przedmiotem dalszej współpracy pomiędzy kierownictwem przedsiębiorstwa, a naszą zakładową organizacją związkową.
Ponadto należy zauważyć iż dużym zainteresowaniem ze strony szefostwa firmy spotkała się koncepcja wspierania projektu szkolenia „młodych kadr dla przemysłu lekkiego”.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Federacja i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych w nowej kamanii dla EUROPY

Jak poinformował w swoim liście do przewodniczącego Zbigniewa Kaniewskiego sekretarz EKZZ.

EKZZ wzywa instytucje europejskie do zmiany obecnego kursu zaciskania pasa oraz przyjęcia odważnego europejskiego programu naprawczego, ukierunkowanego na inwestycje dodatkowych 2% PKB rocznie w ciągu następnej dekady, opierając się na zasobach krajowych i europejskich. Celem jest ożywienie gospodarki, co doprowadziłoby do trwałego wzrostu gospodarczego, ponownego uprzemysłowienia Europy oraz stworzenia godnych miejsc pracy, zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem. Dla EKZZ Jest to jedyny sposób, aby nadać nowy kierunek projektowi europejskiemu oraz by pokazać, że Unia Europejska wspiera postęp społeczny, a nie jest instrumentem, który atakuje prawa socjalne.

Nasza Federacja aktywnie włączyła się w te działania .
 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Plany OPZZ na nowy 2014 Rok (materiał filmowy)

    

Koleżanki i Koledzy dobiega końca kadencja władz OPZZ. Przedstawiamy zatem plany i założenia OPZZ na 2014 r. Rok w którym OPZZ na VIII Kongresie dokona wyboru swoich władz. Poniżej załączamy uchwałę VII-go Kongresu OPZZ dotyczącą naszej branży. Wszelkie uwagi co do stanu wykonania uchwały prosimy przesyłać do biura federacji.

UCHWAŁA OPZZ ws. Przemysłu Lekkiego VII Kongres


Więcej