Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności właściwy nagłówek

treść sekcja aktualności

Aktualności

treść sekcja aktualności
artykuly/art97/f-konf-opzz-mm.jpg

Konferencja „Różne kultury – wspólne cele”W dniu 24 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja w ramach partnerskiego projektu siedmiu organizacji zawodowych z państw UE oraz państw kandydujących do UE m.in. Turcji. W konferencji ze strony polskiej  uczestniczył
Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji

Więcej
artykuly/art98/pc161287.jpg

SPOTKANIE W FIRMIE OPTEX !!!

Na wniosek Kol. Andrzeja Pieczyńskiego oraz dzięki staraniom przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego w dniu 16-12-2013 r. odbyło się spotkanie z zarządem oraz właścicielami firmy OPTEX S.A w Opocznie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele prezydium Federacji  Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes.
Podczas spotkania Zbigniew Kaniewski przedstawił związkowe oczekiwania dotyczące realizacji bieżącej polityki firmy wobec pracowników.
Przedstawiciele firmy poinformowali o realizacji związkowych postulatów i zamierzeniach związanych z działalnością firmy w przyszłym roku. Realizacja części zakładowych postulatów związkowych wiąże się z dodatnim wynikiem finansowym firmy za ostatnie miesiące.


Więcej
artykuly/art99/pc171289_1.jpg

Spotkanie konsultacyjne z Zarządem Związku Zawodowego pracowników Fabryki Firan i Koronek „Haft „w Kaliszu

Prezydium Federacji z wizytą w Fabryce Firan i Koron Haft  w Kaliszu
 
Zbigniew Kaniewski i Michał Menes w dniu 17.12.2013 r. odwiedzili ZOZ w firmie Haft.
Ze strony naszej zakładowej organizacji związkowej uczestniczyli w spotkaniu przewodniczący Kol. Stefan Suliga oraz jego zastępca Kol. Waldemar Kupny.
Warto podkreślić iż uczestnikiem spotkania był przedstawiciel władz zakładowego związku zawodowego „ Solidarność”, co podkreśla dobrą współpracę pomiędzy dwoma związkami zawodowymi.
W trakcie spotkania, omówiono bieżące problemy funkcjonowania związków zawodowych w Hafcie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania oczekiwań płacowych pracowników tej firmy oraz związkowe zamiary w tej sprawie planowane na rok 2014 .

Więcej
artykuly/art100/pc171296.jpg

Informacja z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZOZ w Runoteksie 17-12-2013 r. !!!

Serdeczne Gratulacje !!!
W imieniu Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego
dla Kol. Grażyny Wesołowskiej

składają

                                                        Zbigniew Kaniewski                      Michał Menes

                                                                przewodniczący                wiceprzewodniczący


 

Więcej
artykuly/art232/13-07.jpg

Petycja - Pomnik Włókniarek


W dniu 13.07.2017r.odbył się pod Urzędem miasta Łodzi happening organizacji - inicjatorów budowy pomnika WłókniarekWięcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w firmie Lenora sp. z o.o. w ŁodziW dniu 22 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes odbyli spotkanie ze związkowcami w firmie Lenora sp. z o.o. w Łodzi. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy funkcjonowania organizacji związkowej , której przewodniczy kol. Bogdan Szondermajer . Podczas pobytu w przedsiębiorstwie odbyło się także spotkanie z prezesem spółki , w trakcie dyskusji podkreślono duży wysiłek załogi związany z restrukturyzacją firmy, wynikającą z potrzeb rynku.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w firmie Polanex w Gnieźnie


W dniu 23 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski  oraz Michał Menes odbyli spotkanie z

przewodniczącą związku  zawodowego w Polanex-sie  kol. Renatą  Piekarską oraz prezesem firmy.

Omówiono bieżącą sytuację firmy, podczas spotkania poruszono istotne z punku widzenia zakładowej organizacji związkowej kwestie spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej INDUSTRIALL w Katowicach - 20 stycznia 2014 r.
Posiedzenie Rady Koordynacyjnej INDUSTRIALL w Katowicach - 20 stycznia 2014 r.

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej INDUSTRIALL w Katowicach - 20 stycznia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Kaniewski – przewodniczący FNSZZPL . Jednym z głównych tematów było omówienie przygotowań do kwietniowej konferencji w Gdańsku, w której wezmą udział przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Industriall z państw członkowskich Unii Europejskiej. Gospodarzem konferencji będą wszystkie ogólnopolskie organizacje związkowe o charakterze przemysłowym zrzeszone w Industriall , w tym i Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego.
Kluczowym tematem konferencji będzie stosunek związków zawodowych do pakietu klimatycznego przyjętego przez Komisję Europejską . Rada upoważniła Zbigniewa Kaniewskiego do przedstawienia informacji o stanie wiedzy środowisk naukowych odnośnie problemów zmian klimatycznych zachodzących na kuli ziemskiej. Materiał ten będzie podstawą do wyrażenia stanowiska Industriall Polska, wobec propozycji Komisji Europejskiej, które zmierzają do podjęcia rygorystycznych zobowiązań wynikających z wzmożonej emisji CO2, mogących w konsekwencji odbić się na stopniowym ograniczaniu miejsc pracy w wielu krajach UE.

Rada Koordynacyjna dokonała wyboru członków Komitetu Wykonawczego Industriall – Europa , którzy będą reprezentowali Polskę we władzach Industriall od czerwca 2014 r. Na wniosek przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego Rada powołała Michała Menesa w skład Komitetu Wykonawczego Industriall – Europa.

Ponad to podczas posiedzenia dokonano wyboru logotypu Industriall-Polska

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

PKPP "Lewiatan" spotkanie z przewodniczcym Federacji

22 stycznia w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem PKPP „Lewiatan” branży odzieżowej Wojciechem Słabym .
Przedmiotem rozmowy było omówienie wspólnych działań w zakresie podejmowania inicjatyw dotyczących kształcenia kadr dla potrzeb przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Uzgodniono ,że w najbliższym czasie obydwie organizacje będą kierować do przedsiębiorstw ankiety wskazujące na konkretne potrzeby kadrowe wynikające z planów rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
Rezultaty oceny ankiet będą przedmiotem współpracy z zainteresowanymi resortami, zarówno pod kontem kształtowania programów nauczania jak i systemu finansowego wspomagania kształcenia młodych ludzi, uwzględniającego potrzeby przedsiębiorstw.  

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady Komisji Rewizyjnej i Prezydium FederacjiW dniu 30 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego wspólnie z Prezydium naszej Federacji . Komisja oprócz bieżących prac związanych z funkcjonowaniem Federacji , zapoznała się ze stanem prac remontowo- inwestycyjnych naszego ośrodka wypoczynkowego w Ustce. 

Więcej