Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Władze Federacja NSZZPL


 Licha Wiesława – Przewodnicząca Federacji

  Wesołowska Grażyna  – Wiceprzewodnicząca Federacji 

Krajowa Rada Federacji

 
  1.Babik Marcela

  2.Durnoga Grzegorz 

  3.Gabara Bogusław

  4.Golanowska Małgorzata

  5.Krawętkowska Grażyna

  6.Kupny Waldemar

  7.Łatkowska Bożena

  8.Muśko Paweł

  9.Pieczyński Andrzej

10.Piekarec Danuta

11.Rudnicki Zbigniew

12.Zmuda Gabriela

 

 
 Komisja Rewizyjna    


 
 Bill- Bukowiecka Elżbieta -   Przewodnicząca 

 Borycka Grażyna

 Król Hanna

 Rudzińska Wiesława

 Wyka Bożena